Scenmästaren

På senare år har det känts mer angeläget att med större omsorg välja mina uppdrag.

I dagsläget har jag två huvudsakliga uppdragsgivare:
Värmdö Kommun och Värmdö Scenskola.

Åt Värmdö Kommun sköter jag driften av Gustavsbergsteatern. Här jobbar jag som scenmästare, ljud & ljus tekniker, teatervärd, vaktmästare mm.
Som scenmästare är man bl.a. ansvarig för tekniken på en teater, den ska besiktigas och hållas i ordning på ett betryggande sätt ur både ett arbetsmiljömässigt och inte minst elsäkert sätt.
Brandsäkerhet och utrymningsplaner är andra viktiga pusselbitar.

Här tar jag emot alla kommunens barn och ungdommar som ska se teaterföreställningar, föreläsaren som ska hålla sitt föredrag, föräldern med släkten som ska se sitt barn spela på en konsert/teaterföreställning mm.

Här träffar jag många kulturarbetare, ibland gamla bekantingar och många nya. Kul!
Hur det än är så är och förblir man kulturarbetare!

Värmdö Scenskola är en kulturskola där min fru Annika är verksamhets-
ledare och jag diversearbetare. Här blir arbetsuppgifterna en påse blandat.

Det tar 7 minuter att cykla till teatern!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Design Wilgot © 2019 W Hansson Music Production

 

 

 


S